Groenendoen.nu is hier niet langer beschikbaar. Bezoek in plaats daarvan greenwish.nl.

Op weg naar een rooskleurige toekomst: de bloeiende aarde

Begrippen als 'klimaatverandering' en 'milieuproblematiek' worden steeds vaker gebruikt om de mensheid te attenderen op de hachelijke situatie waarin Moeder Aarde zich op dit moment bevindt. Er wordt gesteld dat het menselijk handelen hieraan ten grondslag ligt. Een spelletje Russisch roulette, zeg maar. 

Deze veronderstelling gaat echter voorbij aan het feit dat de zon ook een gigantische invloed heeft op de aarde. Omdat de aarde deel uitmaakt van het zonnestelsel, en het zonnestelsel weer deel uitmaakt van een nog groter planetair stelsel, mogen de (natuurlijke!) kosmische ontwikkelingen dan ook niet worden onderschat.

Desastreuze klimaatpolitiek

Tegenwoordig staat alles in het teken van duurzaamheid, waarbij geprobeerd wordt om sociale, economische en ecologische belangen met elkaar te verenigen. Men richt zich daarbij voornamelijk op de atmosfeer: om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen worden er talloze windmolenparken opgezet en worden weilanden, waarin koeien en schapen zouden kunnen grazen, ingericht met zonnepanelen. Bovendien moeten voertuigen zoveel mogelijk elektrisch worden aangedreven.

Het beleid van de huidige klimaatpolitiek is echter eenzijdig. En gezien de neveneffecten van windmolens, zonnepanelen en batterijen, zou deze vorm van duurzaamheid uiteindelijk funest kunnen zijn voor het welzijn van de aarde!

Het regeneratievermogen van Moeder Natuur ondersteunen

Door alle technologische hoogstandjes dwaalt de mensheid helaas steeds verder af van de natuur, wat juist moet worden voorkomen om de aarde te redden van haar ondergang. In plaats van de natuur te manipuleren, zoals nu op grote schaal gebeurt, is het misschien wel beter om de natuur met rust te laten, zodat het oneindige regeneratievermogen van Moeder Natuur de ruimte krijgt. Dit natuurlijke regeneratieproces kan er voor zorgen dat de aarde binnen afzienbare tijd weer opbloeit!